Werkgevers aansprakelijkheid

U bent slachtoffer geworden van een arbeidsongeval wanneer u door een ongeval tijdens uw werk letsel heeft opgelopen of u hebt u door het werken met gevaarlijke stoffen of het werken in een slechte werkomgeving een ziekte opgelopen ( ‘beroepsziekte’).
Jaarlijks vinden er in Nederland ongeveer 250.000 arbeidsongevallen plaats. In vele gevallen is er sprake van blijvend letsel, terwijl er soms helaas ook doden zijn te betreuren. Daarnaast overlijden er jaarlijks (te) veel mensen als gevolg van beroepsziekten.
Vrijwel altijd is de werkgever verplicht de schade te vergoeden die een werknemer oploopt ten gevolge van het werk. Bijvoorbeeld wanneer een ongeval of ziekte is veroorzaakt door eigen toedoen of door schuld van een collega.

Bijna alle Nederlandse werkgevers zijn voor arbeidsongevallen en beroepsziekten verzekerd maar de hoogte van de vaak aanzienlijke schade lijdt in veel gevallen tot flinke discussies tussen betrokken partijen.

Adviesbureau Van der Moolen beschikt over bijzondere kennis met betrekking tot de werkgeversaansprakelijkheid en kan u hierin bijstaan.

Mr. Frances van der Moolen
06-53536878
f.vandermoolen@googlemail.com

Adviesbureau Van der Moolen