Verkeers aansprakelijkheid

Iedere verkeersdeelnemer zoals een automobilist, die een verkeersregel overtreedt, of een fietser die een verkeersongeval veroorzaakt kan voor de daardoor veroorzaakte schade aansprakelijk gesteld worden. Wij hebben ervaring met het bijstand verlenen aan automobilisten, inzittenden, motorrijders, bromfietsers, fietsers, kinderen en voetgangers die het slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeval. In veel gevallen is er ook sprake van gedeeltelijke eigen schuld of medeschuld van het slachtoffer bij het ontstaan van het ongeval. De verzekeraar heeft er belang bij om dat percentage zo hoog mogelijk te krijgen. Als gevolg van goed onderhandelen is het mogelijk om het aansprakelijkheidspercentage van bijvoorbeeld 50% naar 100% te verschuiven. Dit levert u dan uiteindelijk soms meerdere tienduizenden euro’s aan schadevergoeding op, die u anders zelf had moeten betalen. Wij staan u bij in al deze aspecten van een verkeersongeval, waaronder de beoordeling van de aansprakelijkheid en de begroting van schadevergoedingen van slachtoffers.

Deze bijstand kan, zowel in het kader van een minnelijke regeling, geschillenbeslechting, als ook bij de recuperatie van de schade en de betwisting van schadeaanspraken van tegenpartijen plaatsvinden.

Tevens behartigen wij uw belangen betreffende de strafrechtelijke verdediging zoals snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijven, alcohol intoxicatie en dronkenschap, onopzettelijke slagen en verwondingen van het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, alsook andere inbreuken op het Verkeersreglement, de wet betreffende de politie over het wegverkeer en andere verkeerswetgeving.

Mr. Frances van der Moolen
06-53536878
f.vandermoolen@googlemail.com

Adviesbureau Van der Moolen