Stappenplan

Gelijk hebben en gelijk krijgen gaan helaas niet altijd samen. Wanneer u vindt dat u schade hebt opgelopen door toedoen van een ander dan zult u dit wel moeten bewijzen. Omdat het letselschadeproces ingewikkeld is en veel energie vraagt en vaak ook een langdurige kwestie is het altijd belangrijk om te kunnen steunen op deskundig advies zodat u zich alleen op uw herstel hoeft te richten en niet genoegen neemt met minder dan waar u recht op heeft. Wij kunnen u hierbij helpen. Hieronder vindt u stapsgewijs onze werkwijze.

  1. De intake

Als eerste vindt er een intakegesprek plaats, meestal bij u thuis indien u dat prettig vind. Dit gesprek dient om inzicht te krijgen in de verschillende (juridische) aspecten die bij uw letselschade van belang zijn. Tijdens dit gesprek zullen onder meer de volgende zaken aan de orde komen: -de toedracht van uw ongeval of de medische fout -het door u opgelopen letsel en uw herstelproces -de medische klachten en beperkingen die door uw letsel zijn ontstaan -de impact van het letsel op uw privé leven en uw werkzame leven -de financiële gevolgen van het letsel nu en uw toekomstige schade Van dit gesprek krijgt u een verslag en u ontvangt ook een voorlopig plan van aanpak. Besluit u om samen met ons uw schade te gaan verhalen dan ontvangt u van ons een opdracht bevestiging en gaan wij voor u aan de slag.

  1. Het aansprakelijk stellen van de tegenpartij

Wij zullen eerst de veroorzaker/ aansprakelijke partij officieel aansprakelijk stellen op basis van de reeds door ons verzamelde gegevens en contact opnemen met de betrokken verzekeringsmaatschappijen.

  1. Het verzamelen van alle schadegegevens

Om de schade goed te kunnen beoordelen moet informatie worden opgevraagd over het letsel, de medische behandelingen en de schadehoogte door bijvoorbeeld het verlies aan gemiste inkomsten, de benodigde huishoudelijke ondersteuning, de verminderde zelfwerkzaamheid, het smartengeld enzovoort. De medische en financiële gegevens worden verwerkt in een schadestaat die aan u en daarna aan de tegenpartij zal worden voorgelegd.

  1. Het beoordelen van de medische informatie

De medische stukken worden voorgelegd aan een medisch adviseur (arts) ter beoordeling van het letsel en de beperkingen. Op basis van de medische expertise volgt een advies. Indien er nog geen zicht is op een medische eindtoestand zal de zaak in de regel nog niet worden afgewikkeld.

  1. Voorschot aanvragen

Als de wederpartij aansprakelijk is en er een deel van de schade bekend is kan een eerste voorschot worden aangevraagd voor alle schade die u al geleden heeft.

  1. Afwikkeling

Als wij het met de tegenpartij eens worden over de schadehoogte kunnen deze afspraken in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Als partijen het niet eens kunnen worden kan worden besloten om de rechter een beslissing te vragen.

Mr. Frances van der Moolen
06-53536878
f.vandermoolen@googlemail.com

Adviesbureau Van der Moolen