Publicaties

2002

Moolen, F.H.E. van der, ‘Beantwoording rechtsvraag (300) verzekeringsrecht’, Ars Aequi 51(6), 465-470.
Moolen, F.H.E. van der, ‘De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor verloskundigen’, Tijdschrift voor Verloskunde en Gynaecologie.
Moolen, F.H.E. van der, ‘De mededelingsplicht en uberrimae fides’, Verzekerings-archief, 60-67.
Moolen, F.H.E. van der, ‘Onzekerheid en ingebeelde winst’, Verzekerings-archief, 2-8.
Moolen, F.H.E. van der, ‘Opzettelijke misleiding door de verzekeringnemer bij het sluiten van een verzekeringsovereenkomst en het relevantievereiste’, NTBR, 136-141.
Moolen, F.H.E. van der, ‘Rechtsvraag (300) verzekeringsrecht’, Ars Aequi 51(2), 107-108.
Moolen, F.H.E. van der, Verzekeringsrecht, Serie Boom Basics, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2002

2003

Feunekes, R., & Moolen, F.H.E. van der, Wanprestatie bij schending van de informatieplicht door een assurantietussenpersoon. Onderneming en Recht, deel 25, in: C.J.M. Klaassen, R.J.N. Schlössels, G. van Solinge, & L. Timmerman (Eds.), Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt, Deventer: Kluwer, 2003, pp. 269-296.

2004

Moolen, F.H.E. van der, ‘Brandend voertuig en schade aan het wegdek’, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, pp. 173-175.
Verslag naar aanleiding van de discussie naar aanleiding van de preadviezen, in: Verzekering en bemiddeling, vereniging voor Verzekeringswetenschap, Preadvies 2002, Deventer, Kluwer, pp. 57-70.
Feunekes, R., & Moolen, F.H.E. van der, Hoever reikt de zorgplicht van een assurantietussenpersoon bij een verzwaring van het risico, in: Tussen Persoon en Recht, Afscheidsbundel prof. mr. J.G.C. Kamphuisen, Deventer: Kluwer, pp. 85-94.

2005

Moolen, F.H.E. van der, ‘Het nieuwe verzekeringsrecht. De stand van zaken’, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, pp. 208-211.
Moolen, F.H.E. van der, ‘Het nieuwe verzekeringsrecht. Een nader verslag’, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, pp. 95-98.

2006

Moolen, F.H.E. van der, Verzekeringsovereenkomst, in: E.H. Hondius, G.J. Rijken, C. Bollen (eds.), Handboek consumenten, Zutphen: Paris.
Moolen, F.H.E. van der, Feunekes, R., Verzekeringsrecht, Zutphen: Paris.
Moolen, F.H.E. van der, Feunekes, R., VerzekerinsgrechtSerie Boom Basics, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 2006

2007

Moolen, F.H.E. van der, ‘Enige opmerkingen over het verhaalsrecht bij samenloop van verzekeringen (art. 7:961 lid 3 BW)’, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2007-5, p. 198-202.
Moolen, F.H.E. van der, ‘Commercialia Verzekeringsrecht’, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2007-5, p. 219-221.

2008

Moolen, F.H.E van der, ‘Commercialia verzekeringsrecht’, NTHR p.18. Moolen, F.H.E van der , ‘Samenloop deel I’, NTHR, p.7.
Moolen, F.H.E van der , ‘Samenloop deel II’, NTHR, p.3.
Moolen, F.H.E van der, ‘Samenloop’, Verzekeringsrecht praktisch belicht, M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen, J.G.J Rinkes , Deventer:Kluwer 2008, p. 427-445.

2011

Moolen, F.H.E van der, ‘Samenloop’, Verzekeringsrecht praktisch belicht, M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen, J.G.J Rinkes,3e druk, Deventer:Kluwer 2011.

2014

Moolen, F.H.E van der, ‘Samenloop’, Verzekeringsrecht praktisch belicht, M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen, J.G.J Rinkes, 4e druk, Deventer:Kluwer 2014.
Moolen, F.H.E. van der, Feunekes, R., Verzekeringsrecht, Serie Boom Basics, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2014.

Mr. Frances van der Moolen
06-53536878
f.vandermoolen@googlemail.com

Adviesbureau Van der Moolen