Medische aansprakelijkheid

In de gezondheidszorg worden, zoals overal, fouten gemaakt. Helaas kunnen deze fouten ingrijpende gevolgen hebben. Door de arts of het ziekenhuis daarvoor aansprakelijk te stellen, kunt u de door u opgelopen schade wellicht omzetten in een schadevergoeding en kunnen die fouten in de toekomst mogelijk worden voorkomen.

Voorbeelden van medische fouten zijn gemiste diagnoses of het maken van een medische fout bij het uitvoeren van een operatieve ingreep, die daarna grote gevolgen kan hebben wanneer de complicatie ook achteraf niet- of te laat wordt ontdekt, soms met als gevolg het overlijden van de patiënt. Of het kiezen door de arts van een verouderde operatieve ingreep, of niet-kiezen voor de beste operatietechniek met de minste kans op complicaties, onvoldoende bewaking van patiënten tijdens narcose of na een operatie, onderschatting van situaties, het maken van medicatiefouten, de patiënt onvoldoende informeren over de risico’s van een ingreep en het niet- of niet-tijdig onderkennen van (dreigend) zenuwletsel, met blijvende gevolgen.

Adviesbureau Van der Moolen beschikt over bijzondere kennis en veel ervaring met medische aansprakelijkheid.

Mr. Frances van der Moolen
06-53536878
f.vandermoolen@googlemail.com

Adviesbureau Van der Moolen